نمایش یک نتیجه

رله کنترل فاز مین مکس1-min

کنترل فاز سه فاز Min Max

2,750,000 
ویژگی های رله کنترل فاز سه فاز مین مکس الکترونیک به صورت زیر می باشد:
  • ورودي سه فاز
  • تاخیر در وصل: حداکثر 20 ثانیه(قابل تنظیم از 0 تا 20 ثانیه)
  • تاخیر در قطع: حداکثر 10 ثانیه(قابل تنظیم از 0 تا 10 ثانیه)
  • نا هماهنگی در فاز: از %3 تا %30