نمایش یک نتیجه

ساعت فرمان روزانه و هفتگی مین مکس 1-min

ساعت فرمان روزانه و هفتگی Min Max

4,000,000 
ویژگی های ساعت فرمان روزانه و هفتگی مین مکس به صورت زیر می باشد:
1. تنظیم بیش از 50 فرمان
2. برنامه ریزی روزانه حداکثر 5 فرمان در روز، قابل تکرار برای کل هفته
3. برنامه ریزی هر روز هفته به صورت جداگانه تا حداکثر 5 فرمان در هر روز
4. برنامه ریزی زمان قابل تکرار در یک روز در مدت زمان 24 ساعت و قابل تکرار برای کل هفته
5. برنامه ریزی هفتگی با قابلیت برنامه ریزی حداکثر 5 فرمان برای کل هفته
6. قابلیت حفظ و نگه داری داده ها