برق صنعتی

First ویژگی ها: ساعت نجومی دو رله 10 آمپر Min Max * تشخیص طلوع و غروب خورشید با استفاده از میکروپروسسور * حفظ تاریخ، ساعت و کلیه تنظیم ها بعد از قطع برق * تغییر زمان خاموش یا روش بودن خروجی ها تا 120± دقیقه بعد از طلوع یا غروب خورشید * تغییر ساعت در شش ماهه اول و دوم سال به صورت اتوماتیک * تشخیص سال کبیسه * فعال یا غیرفعال کردن هر کدام از رله ها به صورت دستی * تایمر قابل تنظیم جهت خاموش نمودن سیستم روشنایی از 1 تا 12 ساعت بعد از غروب آفتاب * تنظیم هر خروجی به صورت جداگانه به عنوان ساعت نجومی * داراي باتري پشتیبانی براي حفظ و نگه داري داده ها ساعت نجومی دو رله مین مکس 3-min Second ساعت نجومی مینیاتوری 10 آمپر Min Max ویژگی ها: * تشخیص طلوع و غروب خورشید با استفاده از میکروپروسسور * حفظ تاریخ، ساعت و کلیه تنظیم ها بعد از قطع برق * تغییر ساعت در 6 ماهه اول و دوم سال به صورت اتوماتیک * تشخیص سال کبیسه * فعال یا غیرفعال کردن رله به صورت دستی * تایمر قابل تنظیم جهت خاموش نمودن سیستم روشنایی از 1 تا 12 ساعت بعد از غروب آفتاب * داراي باتري پشتیبانی براي حفظ و نگه داري داده ها * تنظیم رله به صورت دستی یا قابل تنظیم ساعت نجومی مینیاتوری مین مکس3 Third رله کنترل سطح مایعات Min Max ویژگی ها: * ولتاژ ورودی 220 ولت AC * کنترل سطح مایعات در دو حالت LOW و HIGH * قابل استفاده برای کنترل سطح مخازن رله کنترل سطح مین مکس3-min Fourth رله کنترل سطح مایعات تایمر دار Min Max ویژگی ها: * ولتاژ ورودی 220 ولت AC * کنترل سطح مایعات در دو حالت LOW و HIGH * قابل استفاده برای کنترل سطح مخازن کنترل سطح مایعات با تاخیر مین مکس 3-min * قابلیت تنظیم زمان تاخیر در قطع و تنظیم زمان تاخیر در وصل Fifth رله کنترل ولتاژ تکفاز و سه فاز Min Max ویژگی ها: * کنترل ولتاژ به صورت تکفاز و سه فاز * تاخیر در وصل قابل تنظیم حداکثر تا 20 ثانیه * کنترل ولتاژ سطح پایین از 170 ولت تا 210 ولت رله کنترل ولتاژ سه فاز وتک فاز مین مکس3-min * تاخیر در قطع قابل تنظیم حداکثر تا 20 ثانیه * کنترل ولتاژ سطح بالا از 230 ولت تا 270 ولت Sixth رله کنترل فاز سه فاز Min Max ویژگی ها: * ورودی سه فاز L1، L2، L3 و N * تاخیر در وصل قابل تنظیم حداکثر تا 20 ثانیه * تنظیم ناهماهنگی فاز از 3% تا 30% رله کنترل فاز مین مکس3-min * تاخیر در قطع قابل تنظیم حداکثر تا 10 ثانیه Seventh ساعت فرمان روزانه و هفتگی Min Max ویژگی ها: * برنامه ریزی روزانه حداکثر 5 فرمان در روز قابل تکرار برای کل هفته * تنظیم بیش از 50 فرمان * برنامه ریزی هر روز هفته به صورت جداگانه تا حداکثر 5 فرمان در هر روز * برنامه ریزی هفتگی با قابلیت برنامه ریزی حداکثر 5 فرمان برای کل هفته ساعت فرمان روزانه و هفتگی مین مکس 3-min * برنامه ریزی زمان قابل تکرار در یک روز در مدت زمان 24 ساعت و قابل تکرار برای کل هفته * قابلیت حفظ و نگه داری داده ها Eighth تایمر دیجیتال Min Max ویژگی ها: * قابل تنظیم از 0 تا 60 ثانیه * تغدیه ورودی 220 ولت AC * دارای خروجی NO، NC و COM تایمردیجیتال مین مکس3-min * قابلیت تنظیم به صورت تاخیر در وصل و یا تاخیر در قطع ساعت نجومی دو رله مین مکس 2-min ساعت نجومی مینیاتوری مین مکس2 رله کنترل سطح مین مکس2-min کنترل سطح مایعات با تاخیر مین مکس 2-min رله کنترل ولتاژ سه فاز وتک فاز مین مکس2-min رله کنترل فاز مین مکس2-min ساعت فرمان روزانه و هفتگی مین مکس 2-min تایمردیجیتال مین مکس2-min

آردینو