برق صنعتی

First ویژگی ها: ساعت نجومی دو رله 10 آمپر الکتروتکنیک برتر * تشخیص طلوع و غروب خورشید با استفاده از میکروپروسسور * حفظ تاریخ، ساعت و کلیه تنظیم ها بعد از قطع برق * تغییر زمان خاموش یا روش بودن خروجی ها تا 120± دقیقه بعد از طلوع یا غروب خورشید * تغییر ساعت در شش ماهه اول و دوم سال به صورت اتوماتیک * تشخیص سال کبیسه * تنظیم دستی براي روشن یا خاموش شدن در یک ساعت خاص شبانه روز * فعال یا غیرفعال کردن هر کدام از رله ها به صورت دستی * تایمر قابل تنظیم جهت خاموش نمودن سیستم روشنایی از 1 تا 12 ساعت بعد از غروب آفتاب * داراي باتري پشتیبانی براي حفظ و نگه داري داده ها ساعت نجومی دو رله 10 آمپر الکتروتکنیک برترر 5 Second ساعت نجومی مینیاتوری 10 آمپر ویژگی ها: * تشخیص طلوع و غروب خورشید با استفاده از میکروپروسسور * حفظ تاریخ، ساعت و کلیه تنظیم ها بعد از قطع برق * تغییر ساعت در 6 ماهه اول و دوم سال به صورت اتوماتیک * تشخیص سال کبیسه * فعال یا غیرفعال کردن رله به صورت دستی * تایمر قابل تنظیم جهت خاموش نمودن سیستم روشنایی از 1 تا 12 ساعت بعد از غروب آفتاب * داراي باتري پشتیبانی براي حفظ و نگه داري داده ها * تنظیم رله به صورت دستی یا قابل تنظیم ساعت نجومی مینیاتوری الکتروتکنیک برتر 5 Third رله کنترل سطح مایعات الکتروتکنیک برتر ویژگی ها: * ولتاژ ورودی 220 ولت AC * کنترل سطح مایعات در دو حالت LOW و HIGH * قابل استفاده برای کنترل سطح مخازن کنترل سطح مایعات الکتروتکنیک برتر 6 Fourth رله کنترل سطح مایعات تایمر دار الکتروتکنیک برتر ویژگی ها: * ولتاژ ورودی 220 ولت AC * کنترل سطح مایعات در دو حالت LOW و HIGH * قابل استفاده برای کنترل سطح مخازن کنترل سطح مایعات الکتروتکنیک برتر 5 * قابلیت تنظیم زمان تاخیر در قطع و تنظیم زمان تاخیر در وصل Fifth رله کنترل ولتاژ تکفاز و سه فاز الکتروتکنیک برتر ویژگی ها: * کنترل ولتاژ به صورت تکفاز و سه فاز * تاخیر در وصل قابل تنظیم حداکثر تا 20 ثانیه * کنترل ولتاژ سطح پایین از 170 ولت تا 210 ولت کنترل ولتاژ سه فاز و تک فاز الکتروتکنیک برتر5 * تاخیر در قطع قابل تنظیم حداکثر تا 20 ثانیه * کنترل ولتاژ سطح بالا از 230 ولت تا 270 ولت Sixth رله کنترل فاز سه فاز الکتروتکنیک برتر ویژگی ها: * ورودی سه فاز L1، L2، L3 و N * تاخیر در وصل قابل تنظیم حداکثر تا 20 ثانیه * تنظیم ناهماهنگی فاز از 3% تا 30% کنترل فاز الکتروتکنیک برتر 5 * تاخیر در قطع قابل تنظیم حداکثر تا 10 ثانیه Seventh ساعت فرمان روزانه و هفتگی الکتروتکنیک برتر ویژگی ها: * برنامه ریزی روزانه حداکثر 5 فرمان در روز قابل تکرار برای کل هفته * تنظیم بیش از 50 فرمان * برنامه ریزی هر روز هفته به صورت جداگانه تا حداکثر 5 فرمان در هر روز * برنامه ریزی هفتگی با قابلیت برنامه ریزی حداکثر 5 فرمان برای کل هفته ساعت فرمان روزانه و هفتگی الکتروتکنیک برتر 5 * برنامه ریزی زمان قابل تکرار در یک روز در مدت زمان 24 ساعت و قابل تکرار برای کل هفته * قابلیت حفظ و نگه داری داده ها Eighth تایمر دیجیتال الکتروتکنیک برتر ویژگی ها: * قابل تنظیم از 0 تا 60 ثانیه * تغدیه ورودی 220 ولت AC * دارای خروجی NO، NC و COM تایمر دیجیتال الکتروتکنیک برترر 5 * قابلیت تنظیم به صورت تاخیر در وصل و یا تاخیر در قطع رله کنترل سطح تایمر دار الکتروتکنیک برتر 2 کنترل-ولتاژ-سه-فاز-و-تک-فاز-الکتروتکنیک-2برتر کنترل فاز الکتروتکنیک برتر 1 ساعت فرمان روزانه و هفتگی الکتروتکنیک برتر 2 تایمر-دیجیتال-الکتروتکنیک-برتر-1

آردینو